Mountain View, California 11:12 PM EDT
Mount Laurel, New Jersey 10:42 PM EDT
Huntington Beach, California 10:41 PM EDT
Madison, Wisconsin 10:41 PM EDT
Ridgway, Pennsylvania 10:39 PM EDT
Amarillo, Texas 10:39 PM EDT
Atlanta, Georgia 10:39 PM EDT
Paris, France 10:38 PM EDT
Houston, Texas 10:38 PM EDT
Mumbai, India 10:37 PM EDT